wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Załącznik nr 1

Załącznik nr 1

 

(Do regulaminu sklepu www.bogler.pl)

I. Dla poligrafii – Plik Graficzny musi spełniać następujące kryteria:

 1. Format Pliku: JPG, TIF, PNG. (rastry):
  • być zapisany w formacie JPG, TIF, PNG.
  • być przygotowany w trybie kolorów CMYK w 8 bitach na kanał, bez osadzonych dodatkowych profili, nie w trybie RGB
  • zawierać spady po 1,5 mm z każdej strony; spady powinny być tej samej wielkości ze wszystkich stron pracy. Nie umieszczać linii cięcia w spadzie pracy
  • zachowana odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 3 mm (przy katalogach i teczkach – 5 mm)
  • jeśli w pracy mają znaleźć się puste strony, to należy je umieścić w projekcie
  • mapy bitowe zapisane w skali 1:1
  • przy projekcie wielostronicowym wszystkie strony powinny być w jednym pliku PDF bądź w odpowiednio ponumerowanych osobnych plikach (np. ulotka A4 – str.1, ulotka A4 – str.2)
  • czarny kolor tekstu nie może być zrobiony z czterech kolorów. Zalecamy stosować rozbarwienie koloru czarnego w proporcji K:100%
  • cienkie linie i małe elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze
  • nie zawierać dwóch lub więcej użytków na jednej stronie pliku
  • nie zawierać informacji o kątach rastra
  • rozdzielczość zdjęć w pliku – od 250 do 350 dpi
  • jeśli praca ma być wydrukowana w kolorze czarno-białym, to plik powinien być zamieniony na grayscale
  • plik do druku powinien posiadać DPI w zakresie 300-600 piksel/cal
  • plik powinien być zapisany w kompresji LZW
 2. Format Pliku: PDF, EPS, CDR, AI. (wektory):
  • być zapisany w formacie PDF, EPS, CDR, AI
  • być przygotowany w trybie kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili, nie w trybie RGB
  • kolory dodatkowe (np. Pantone) muszą być zamienione na CMYK
  • mieć zamienione wszystkie czcionki na krzywe
  • zawierać spady po 1,5 mm z każdej strony; spady powinny być tej samej wielkości ze wszystkich stron pracy. Nie umieszczać linii cięcia w spadzie pracy
  • zachowana odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 3 mm (przy katalogach i teczkach – 5 mm)
  • jeśli w pracy mają znaleźć się puste strony, to należy je umieścić w projekcie na osobnych kartach/arkuszach
  • mapy bitowe zapisane w skali 1:1,
  • bitmapy zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał
  • zawartość strony powinna być wyśrodkowana
  • czarny kolor tekstu nie może być zrobiony z czterech kolorów. Zalecamy stosować rozbarwienie koloru czarnego w proporcji K:100%
  • cienkie linie i małe elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze
  • nie zawierać dwóch lub więcej użytków na jednej stronie pliku
  • nie zawierać informacji o kątach rastra
  • rozdzielczość zdjęć w pliku – od 250 do 350 dpi
  • jeśli praca ma być wydrukowana w kolorze czarno-białym, to plik powinien być zamieniony na grayscale

II. Dla bannerów i siatek mesh – Plik Graficzny musi spełniać następujące kryteria:

 1. Format Pliku: JPG, TIF, PNG. (rastry):
  • być zapisany w formacie JPG, TIF, PNG.
  • być przygotowany w trybie kolorów CMYK w 8 bitach na kanał, bez osadzonych dodatkowych profili, nie w trybie RGB
  • zachowana odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 5 mm (gdy skala wynosi 1:1 odległość od linii cięcia wynosi 5cm)
  • mapy bitowe zapisane w skali 1:10
  • czarny kolor tekstu nie może być zrobiony z czterech kolorów. Zalecamy stosować rozbarwienie koloru czarnego w proporcji C:60% M:50% Y:40% K:100%
  • cienkie linie i małe elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze
  • nie zawierać dwóch lub więcej użytków na jednej stronie pliku
  • nie zawierać informacji o kątach rastra
  • rozdzielczość zdjęć w pliku – od 2500 do 3500 dpi
  • jeśli praca ma być wydrukowana w kolorze czarno-białym, to plik powinien być zamieniony na grayscale
  • plik do druku powinien posiadać DPI w zakresie 500-900 piksel/cal (skala 1:10), w zakresie 50-90 piksel/cal (skala 1:1)
  • plik powinien być zapisany w kompresji LZW
 2. Format Pliku: PDF, EPS, CDR, AI. (wektory):
  • być zapisany w formacie PDF, EPS, CDR, AI
  • być przygotowany w trybie kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili, nie w trybie RGB
  • kolory dodatkowe (np. Pantone) muszą być zamienione na CMYK
  • mieć zamienione wszystkie czcionki na krzywe
  • zachowana odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 5 mm (gdy skala wynosi 1:1 odległość od linii cięcia wynosi 5cm)
  • mapy bitowe zapisane w skali 1:10,
  • bitmapy zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał
  • zawartość strony powinna być wyśrodkowana
  • czarny kolor tekstu nie może być zrobiony z czterech kolorów. Zalecamy stosować rozbarwienie koloru czarnego w proporcji C:60% M:50% Y:40% K:100%
  • cienkie linie i małe elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze
  • nie zawierać dwóch lub więcej użytków na jednej stronie pliku
  • nie zawierać informacji o kątach rastra
  • rozdzielczość zdjęć w pliku – od 2500 do 3500 dpi
  • jeśli praca ma być wydrukowana w kolorze czarno-białym, to plik powinien być zamieniony na grayscale

III. Dla papieru Blue Back Side (papier billboardowy) – Plik Graficzny musi spełniać następujące kryteria:

 1. Format Pliku: JPG, TIF, PNG. (rastry):
  • być zapisany w formacie JPG, TIF, PNG.
  • być przygotowany w trybie kolorów CMYK w 8 bitach na kanał, bez osadzonych dodatkowych profili, nie w trybie RGB
  • zachowana odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 10mm (gdy skala wynosi 1:1 odległość od linii cięcia wynosi 10cm)
  • mapy bitowe zapisane w skali 1:10
  • czarny kolor tekstu nie może być zrobiony z czterech kolorów. Zalecamy stosować rozbarwienie koloru czarnego w proporcji C:60% M:50% Y:40% K:100%
  • cienkie linie i małe elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze
  • nie zawierać dwóch lub więcej użytków na jednej stronie pliku
  • nie zawierać informacji o kątach rastra
  • rozdzielczość zdjęć w pliku – od 2500 do 3500 dpi
  • jeśli praca ma być wydrukowana w kolorze czarno-białym, to plik powinien być zamieniony na grayscale
  • plik do druku powinien posiadać DPI w zakresie 300-500 piksel/cal (skala 1:10), w zakresie 30-50 piksel/cal (skala 1:1)
  • plik powinien być zapisany w kompresji LZW
 2. Format Pliku: PDF, EPS, CDR, AI. (wektory):
  • być zapisany w formacie PDF, EPS, CDR, AI
  • być przygotowany w trybie kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili, nie w trybie RGB
  • kolory dodatkowe (np. Pantone) muszą być zamienione na CMYK
  • mieć zamienione wszystkie czcionki na krzywe
  • zachowana odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 10 mm (gdy skala wynosi 1:1 odległość od linii cięcia wynosi 10cm)
  • mapy bitowe zapisane w skali 1:10,
  • bitmapy zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał
  • zawartość strony powinna być wyśrodkowana
  • czarny kolor tekstu nie może być zrobiony z czterech kolorów. Zalecamy stosować rozbarwienie koloru czarnego w proporcji C:60% M:50% Y:40% K:100%
  • cienkie linie i małe elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze
  • nie zawierać dwóch lub więcej użytków na jednej stronie pliku
  • nie zawierać informacji o kątach rastra
  • rozdzielczość zdjęć w pliku – od 2500 do 3500 dpi
  • jeśli praca ma być wydrukowana w kolorze czarno-białym, to plik powinien być zamieniony na grayscale

IV. Dla wszelkiego rodzaju folii – Plik Graficzny musi spełniać następujące kryteria:

 1. Format Pliku: JPG, TIF, PNG. (rastry):
  • być zapisany w formacie JPG, TIF, PNG.
  • być przygotowany w trybie kolorów CMYK w 8 bitach na kanał, bez osadzonych dodatkowych profili, nie w trybie RGB
  • zachowana odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 1mm (gdy skala wynosi 1:1 odległość od linii cięcia wynosi 1cm)
  • mapy bitowe zapisane w skali 1:10
  • czarny kolor tekstu nie może być zrobiony z czterech kolorów. Zalecamy stosować rozbarwienie koloru czarnego w proporcji C:60% M:50% Y:40% K:100%
  • cienkie linie i małe elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze
  • nie zawierać dwóch lub więcej użytków na jednej stronie pliku
  • nie zawierać informacji o kątach rastra
  • rozdzielczość zdjęć w pliku – od 2500 do 3500 dpi
  • jeśli praca ma być wydrukowana w kolorze czarno-białym, to plik powinien być zamieniony na grayscale
  • plik do druku powinien posiadać DPI w zakresie 1500-6000 piksel/cal (skala 1:10), w zakresie 150-600 piksel/cal (skala 1:1)
  • plik powinien być zapisany w kompresji LZW
 2. Format Pliku: PDF, EPS, CDR, AI. (wektory):
  • być zapisany w formacie PDF, EPS, CDR, AI
  • być przygotowany w trybie kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili, nie w trybie RGB
  • kolory dodatkowe (np. Pantone) muszą być zamienione na CMYK
  • mieć zamienione wszystkie czcionki na krzywe
  • zachowana odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 1mm (gdy skala wynosi 1:1 odległość od linii cięcia wynosi 1cm)
  • mapy bitowe zapisane w skali 1:10,
  • bitmapy zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał
  • zawartość strony powinna być wyśrodkowana
  • czarny kolor tekstu nie może być zrobiony z czterech kolorów. Zalecamy stosować rozbarwienie koloru czarnego w proporcji C:60% M:50% Y:40% K:100%
  • cienkie linie i małe elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze
  • nie zawierać dwóch lub więcej użytków na jednej stronie pliku
  • nie zawierać informacji o kątach rastra
  • rozdzielczość zdjęć w pliku – od 2500 do 3500 dpi
  • jeśli praca ma być wydrukowana w kolorze czarno-białym, to plik powinien być zamieniony na grayscale
 3. Gdy folia ma być wyklejana na materiale sztywnym typu: PCV, Dibond, Plexi i inne
  • plik powinien posiadać spad o minimalnej wielkości na stronę, o wymiarze nie mniejszym niż 1mm (skala 1:10) lub 1cm (skala 1:1)
  • w przypadku nieregularnych kształtów plik do cięcia materiału sztywnego (podkładu), powinien być przesłany wraz z plikiem w formacie plików PDF, EPS, CDR, AI (wektor)
 4. W przypadku plików z cieciem po obrysie
  • plik powinien posiadać gotowy układ rozmieszczenia wycinanych elementów o łącznej szerokości nie większej niż 103cm
  • aby plik mógł być wycięty należy przygotować w formacie plików PDF, EPS, CDR, AI (wektor) na osobnej warstwie bądź karcie/arkuszu linie cięcia

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu